Аграрлық қаржыландыру

blank

Серия вебинаров и тренингов для участников системы кредитных товариществ

7-8 декабря АПД совместно с Учебным центром кредитных товариществ организовал тренинг для специалистов КТ по теме «Финансовый анализ предприятий». Для удобства участников из регионов тренинг проходил, в оффлайн формате 7 декабря, в онлайн формате 8 декабря. Всего в обучении приняло участие 22 участников оффлайн, и 74 участника онлайн. Целью обучения было совершенствование навыков финансового анализа и управления рисками у сотрудников КТ, а также предоставление им вспомогательных инструментов и методологии.

Читать далее »
blank

Серия вебинаров и тренингов для участников системы кредитных товариществ

Германо-Казахстанского аграрно-политический диалог на фоне обсуждения с участниками системы кредитных товариществ (далее – КТ), в частности с Ассоциацией кредитных товариществ АПК Казахстана, касательно международного опыта по скорингу и инструментов оценки кредитоспособности заёмщиков, организовал вебинар на тему «Эффективные методы для оценки кредитоспособности клиентов на основе применения скоринговой модели”. Спикером выступил специально приглашенный консультант г-н Dean Caire – ведущий международный эксперт по кредитному скорингу.

Читать далее »
blank

Проект «Германо-Казахстанский аграрно-политический диалог» в рамках платформы аграрное финансирование в период с 22 по 29 октября.

Проект «Германо-Казахстанский аграрно-политический диалог» в рамках платформы аграрное финансирование в период с 22 по 29 октября т.г. организовал шестидневную информационную поездку для казахстанских экспертов в Федеративную Республику Германия и в Литву.

Читать далее »
blank

Круглый стол по сельскохозяйственным субсидиям в Казахстане успешно проведен в рамках проекта «Германо-Казахстанский аграрно-политический диалог» (АПД)

Круглый стол по вопросам сельскохозяйственных субсидий состоялся 9 декабря 2021 года с участием около 40 представителей государственных учреждений, частного сектора и научных кругов из Казахстана и Германии в рамках проекта АПД.

Читать далее »
blank

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕМЕЦКОГО РЕНТЕНБАНКА

В продолжение серии вебинаров по инновационной политике и опыту Германии по финансированию инновационных проектов в АПК, команда АПД организовала 27 ноября 2020 года вебинар на тему «Поддержка развития инноваций в сельском хозяйстве на примере деятельности немецкого Рентенбанка».

Читать далее »
blank

Поддержка инноваций в сельском хозяйстве. Опыт Германии

Команда АПД в сотрудничестве с немецким агентством сельского хозяйства и продовольствия (BLE) провела 29 сентября т.г. вебинар по основным политикам и подходам по поддержке инноваций в сельском хозяйстве в Германии.

Читать далее »

Қазақстанда ауыл шаруашылығы өндірісі мен оны қаржыландыру белгілі бір тәуекелге барумен  байланысты.  Ел аумағының басым бөлігінде климаттық және ауа райының қолайсыз жағдайларына байланысты  ауыл шаруашылығының дамуы шекті көлемде болуы мүмкін.

Құрғақшылық, жаңбыр, дауыл және мал аурулары жекелеген фермерлер үшін табысын жоғалту қаупін арттырып қана қоймайды, сонымен қатар жалпы макроэкономикалық  тұрғыда да, яғни қаржы мекемелері үшін де қауіп төндіреді. Дегенмен, мемлекет тарапынан түрлі бағдарламалар арқылы қолдау көрсетіліп отырғандықтан,аграрлық секторды дамыту үшін үлкен әлеуеттің бары екені байқалады.

Қазақстанның  алға қоятын мақсаты  болып ауыл шаруашылығы саласын қаржыландыруға жеке банктерді  тарту табылады. Салаға жалпы инвестиция көлемін ұлғайту арқылы еңбек өнімділігі мен өндірісті айтарлықтай арттыру және ауыл шаруашылығы өнімдері импортының үлесін азайту жоспарлануда. Бұл бағытта еліміздің барлық аймақтарында ұйымдастырылған ауыл шаруашылығы несиелік кооперативтері маңызды үлес қоса алады.

AПД  мамандарды дайындау бойынша түрлі іс-шаралар мен пікірталастар өткізу, сарапшылар топтарының жұмыстары арқылы даму стратегияларын әзірлеу және мамандарды даярлаумен шұғылданады.Сонымен қатар, аграрлық секторда неміс және еуропалық қаржы құрылымдарымен салыстыру мақсатында мамандандырылған ақпараттық сапарлар ұйымдастырылып, жүргізілуде.

Scroll to Top